Om oss

IMG_0505-225x300Grytnäs Landsbygdsfiber Ekonomisk Förening bildades under våren 2013. Föreningen bildades för att arbeta med utbyggnad och drift av fibernät bland fastigheter i Grytnäs-området.

Föreningens syfte och mål är att underlätta för alla fastighetsägare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ansluta sin fastighet till fibernätet för att få tillgång till moderna kommunikations- och informationskanaler. I driftsfas skall föreningen aktivt arbeta med att bevaka medlemmarnas både kort- och långsiktiga intressen vad avser teknik, leverantörer, avtal etc.

I och med att föreningens nät är anslutet till Avesta kommuns stadsnät sker ett nära samarbete med kommunen för att uppnå hög driftssäkerhet och kvalitet.