20/12 Fiberprojektet drar igång!

Äntligen!

Efter en mycket lång väntan är nu till slut fiberprojektet på gång. Vi har fått OK från Länsstyrelsen vad gäller bredbandsstöd till de tre fiberprojekt i kommunen som ansökt om detta. Det är fiberprojekt i de tre ekonomiska föreningarna Grytnäs Landsbygdsfiber,  Brunnbäcks Fiber och Folkärna fiber.

Du kanske tycker att det dragit ut på tiden och det har det. Anledningen till detta är bl.a. att Länsstyrels-en haft massor av ansökningar för hela länet att gå igenom eftersom utbyggnaden av fiber i Dalarna och övriga Sverige går med en mycket hög intensitet för att nå målet som regeringen har inför 2020 (90% av Sveriges befolkning skall ha tillgång till höghastighetsbredband 2020).

Under hösten har upphandling av projektet skett (innan det kunde vi inte veta om det skulle gå ihop ekonomisk = bli av), kontrakt med entreprenören kommer att skrivas under februari 2017. Fram till dess pågår ett intensivt arbete med projektering och framtagande av tidplaner, vid detta arbete måste hän-syn tas till samtida, parallella projekt av andra parter så att vi kan samförlägga delar av vårt fibernät. Detta är en mycket viktig del i planeringen för att få ekonomin att gå ihop och dessa samförläggningar påverkar tidplanen. Planen för att genomföra ovan nämnda fiberprojekt kommer att spänna över tiden våren 2017 till hösten 2018. När planeringsarbetet är klart återkommer vi med mer information.

Vi behöver bli fler i projektet!
Den 20 januari 2017 är absolut sista datum för att ansluta sig till respektive förening för att bli medlem och därmed bli med i fiberprojektet till nuvarande betingelser. Efter att detta datum är passerat så  kommer helt andra kostnader att gälla för anslutning av fiber.

Berätta om fiberprojektet för grannar, släkt och vänner som bor inom området och som ännu inte är med i projektet! För de som ännu inte är med och vill veta mer kommer informationsmöten att hållas i början av januari (områdesansvarig har mer info!).

Välkommen med frågor eller din anmälan till områdesansvarig!

Hälsningar
Områdesansvariga, Grytnäs Landsbygdsfiber

 

Comments are closed.