Grytnäs Väster

23 mars 2015
Grytnäs Väster är nu indelat i områden och har tilldelats områdesansvariga. Informationsmöten kommer att hållas den 26 och 31 mars i IOGT-NTO lokalen i Nyhyttan.