TV via fibernätet

Vad krävs för att jag skall få tillgång till de extraerbjudanden från Sappa som tex frivisning av vissa kanaler under en begränsad tid?
Man måste ha digitalbox eller TV modul.

Kan jag välja annan TV leverantör än Sappa?
Svaret är nej. Fiberkabeln i huset har fyra fiberstrån: Ett för TV, ett för bredband och två i reserv.
Det går ej att ha mer än en leverantör för TV i ”TV fiberstråt”.Detta är ”vanlig” TV och skall inte förväxlas med IP TV.

Vart vänder jag mig om jag har TV relaterade problem?
Sappa kundservice telefon 0774-444 744. Öppet alla dagar kl. 8-22.

Vilken är TV leverantör:
Det är Sappa som levererar TV i nätet.

Vilka TV kanaler får jag?
Alla får 19 st analoga kanaler och 24 digitala. (basutbudet).
Vg se under rubriken TV

Vad är HDTV?
High Definition TV betyder högupplösnings TV. Sändningarna i HDTV är mycket skarpare än vanliga TV-sändningar.

Kan jag titta på inspelat material i min dator?
Nej, du kan bara titta på det material du spelat in via digitalboxen med hjälp av digitalboxen.

Kablar och antennuttag
Detta är ett komplext område och detta är bara en kort beskrivning. Vi rekommenderar en sökning på Internet för att hitta mer information.

Hur långa antennkablar (mellan uttagen eller till TV:n) kan jag ha och vad skall jag tänka på när det gäller antennuttag? Både kabel och antennuttag påverkar kvaliteten på den bild vi ser.

Alltid när man har med signaler att göra är det bra att ha så kort kabel som möjligt. En vanlig antennkabel (s.k. koaxkabel) har en dämpning på ca 3 dB per meter. dB står för decibel och är ett mått på hur mycket en signal försvagas på vägen. 3 dB motsvarar en halvering av signalens styrka, slutledningen av detta blir att ju kortare kabel desto mer kvar av signalen. I ett vanligt hus är det bra att hålla ner den totala kabellängden under 20 m för att få en bibehållen god signal.

Även antennuttagen har en påverkan då dessa har olika dämpning. Det första uttaget (som i projektet sätt som nytt eller byter ut ett befintligt) har en dämpning på 14 dB för att få signalen till en lämplig nivå för antennätet. Övriga uttag i huset bör ha 1 dB i dämpning.

Vi rekommenderar att undvika s.k. splitters som ofta dämpar signalen för mycket eller ställer till andra problem.