Nyhyttan Södra

Områdesansvarig: (från nr 44 och söderut)
Sven-Erik Pettersson
Nyhyttan 47
Telefon 0226-200 90
Mobiltel: 073-312 63 49
fam.pettersson@gmail.com