Category Archives: Nyheter

Årsstämma 2022

Det är dags för årsstämma i Grytnäs Landsbygdsfiber.
Datum: 30/6 kl 18:00
Plats: IOGT-lokalen, Nyhyttan

Kallelse med inloggning har skickats ut via e-post.
Dokument hittar du HÄR (lösenord finns i kallelsen)
Kontakta föreningsservice om du saknar kallelsen:
info@avestafiber.se

Fiberprojektet – EU-bidrag!

Projektet i stort
Total har 437 fastigheter anslutits till Grytnäs Landsbygdsfibers fibernät.

  • I fas 1 (självfinansierande) anslöts totalt 196 fastigheter i områ
  • I fas 2 där bidrag har utgått från EU:s Landbygdsprogram (via Länsstyrelsen) har totalt 141 fastigheter anslutits.

EU-bidrag
Det beviljade EU-bidraget på ca 3,8 MKr har gjort att 141 fastighetr har unnat anslutas som annars varit omöjiga att nå med fibernätet.