Category Archives: Nyheter

Fiberprojektet – EU-bidrag!

Projektet i stort
Total har 437 fastigheter anslutits till Grytnäs Landsbygdsfibers fibernät.

  • I fas 1 (självfinansierande) anslöts totalt 196 fastigheter i områ
  • I fas 2 där bidrag har utgått från EU:s Landbygdsprogram (via Länsstyrelsen) har totalt 141 fastigheter anslutits.

EU-bidrag
Det beviljade EU-bidraget på ca 3,8 MKr har gjort att 141 fastighetr har unnat anslutas som annars varit omöjiga att nå med fibernätet.