Author Archives: admanv

18/5 Fiberavbrott

På grund av en kabelavgrävning saknar f.n. Bengtsbo och delar av Grytnäs Landbygd fibersignal.

F.n. finns ingen beräknad åtgärdandetid, arbete pågår att lösa problemet.

Kallelse årsstämma 2019

Styrelsen för Grytnäs Landsbygdsfiber Ekonomisk förening kallar till årsstämma enligt nedan

Datum/tid: 2019-06-27 kl. 18:00
Plats: Logen Nyhyttan
Deltagare: Samtliga andelsägare Grytnäs Landsbygdsfiber Ek. förening

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av representant vid Avesta Landsbygdsfiber ekonomisk förening föreningsstämma.
 15. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant/er.
 16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
 18. Mötets avslutande

På årsstämman kommer stadgeändringar enligt uppdrag på 2017 års stämma att tas upp för behandling samt beslut om nödvändiga stadgeändringar beroende av ny lag för Ekonomiska föreningar som träder i kraft den 2018-07-01.

9/4 2019 Avesta leder bredbandsutbyggnaden i Dalarna!

Klicka på länken nedan för att läsa om bredbandsutbyggnaden i Dalarna
Klicka här:

17/10 2017 kl. 18.00: Byggstartsmöte för Olofsfors, Erik Mattsbo, Björsjö, Området vid Bomans snickeri i Skogsbo skolas matsal

2/10 2017: Möte Områdesansvariga Olofsfors, Björsjö, Erik Mattsbo, Östanbyn

7/9 kl. 18.00: Byggstartsmöte Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården, Prästgatan 39 Avesta

2/5 2017 kl. 18.00: Byggstartsmöte för boende i Skräddarbo

Organisation Grytnäs Landsbygdsprojekt 2017

Organisation Grytnäs Landsbygdsfiber EF´s Landsbygdsprojekt 2017

Projektledare:

Tomas Svedberg

Tel: 070-595 77 00

Mail: tomas@web-it.nu

 

Biträdande projektledare:

Lasse Eriksson

Blåklintsvägen 20

774 61 AVESTA

Tel: 070-556 57 26

Mail: lassekin@gmail.com

Områdesansvariga

 

 1. Axelsbo:

Jonas Åkesson, Axelsbo 65

Tel: 070-627 90 05

Mail: jonas@ecs-teknik.se

 1. Björsjö:

Kurt Karlsson, Björsjö 12

Tel: 070-403 08 94

Mail: awelka40@hotmail.com

 1. Erik-Mattsbo:

Lennart Jones, Erik-Mattsbo 155

Tel: 072-183 98 49

Mail: jones.lennart@gmail.com

 1. Forsbo-Bondbo:

Siv Strömberg, Bondbo 20

Tel: 072-504 20 46

Mail: sivstromberg@yahoo.se

 1. Hyttan:

Sven-Eric Ericson, Hyttan 102

Tel: 070-602 56 04

Mail: avesta-k@live.se

 1. Kårbo:

Bengt Ström, Kårbo 38

Tel: 070-325 90 77

Mail: bengt.a.strom@swedbank.se

 1. Olofsfors:

Nimitto Abrahamsson, Olofsfors 11

Tel: 070-574 45 25

Mail: nimitto@hotmail.com

 1. Skogslund-Liljansberg:

Natalie Henriksson, Skogslund 24

Tel: 073-588 88 78

Mail: natalie.melin@storaenso.se

 

 1. Skräddarbo:

Mikael Eklund, Skräddarbovägen 20

Tel: 070-391 36 06

Mail: mikael@grytnasbolagen.se

 1. Östanbyn:

Roland Sjögren, Östanbyn 44

Tel: 072-585 26 91

Mail: 022652691@telia.com

6/7 2019 Info Grytnäs Landsbygdsprojekt

6/7 2019:

Här kommer ett tillägg i projekt Grytnäs Landsbygd.

I veckan, närmare bestämt 4/7 2019, har 8 fastigheter i Källviken (Axelsbo) kopplats in i fibernätet. Samtliga fastigheter är icke permanentboende.

23/11 2018:
Vid dagens byggmöte kunde vi konstatera att Grytnäs LFEF´s landsbygdsprojekt är till enda.
Det innebär att 116 fastigheter har inkopplats i fibernätet.
Nu är min roll som bitr. projektledare till enda och jag vill tacka alla Områdesansvariga för ett gott och trevligt samarbete.
Om Du får problem i fortsättningen gäller följande:
TV-relaterade problem: ring Sappa 077-444 47 44
Bredband: ring din bredbandsleverantör (ni som har Bahnhof: 010-510 00 00)
Fakturor och föreningsfrågor: kontakta Föreningsservice 0226-199 00 alt. service@avestafiber.se

Sedan har du din Områdesansvariga att tillgå som vanligt.

Tack för mig
Lasse Eriksson

28/10 2018:
Här kommer rapport från fredagens (26/10) byggmöte.

Axelsbo: Inomhusinstallationen går av stapeln 29 – 30/10 2018
Hyttan: Inomhusinstallation 30 – 31/10 2018. Vid 3 fastigheter, INGEVALLSBO 4:3, HYTTAN 4:2, HYTTAN 7:2, är det tekniska problem så de installeras senare
Kårbo/Skogslund/Liljansberg: Inomhusinstallation 7 – 8/11 2018. Liljansberg återstår
Ringänget: två fastigheter installeras 8/11 2018.
Hyttbäcken: En fastighet kvar att blåsa fiber till
Östanbyn: Inomhusinstallationerna görs i tre etapper: 31/10, 6 – 7/11 och 12 – 14/11 2018

De fastigheter som inte fått tid för inomhusinstallationen kommer att få det inom kort. Det är 12 – 14/11 som gäller.

24/10 2018:
Då är det dags för inomhusinstallationen som utföres av Jonas Thornell. I schemat nedan ser du när det är dags för just din fastighet:
AXELSBO 1:13 AXELSBO 51 LUNDVALL,KJELL JOHN 29/10 0700-0900
AXELSBO 1:16 AXELSBO 57 Engström Stefan 29/10 0700-0900
AXELSBO 1:17 AXELSBO 59 ZOELLNER,BERIT LINNEA JEANETTE 29/10 0700-0900
AXELSBO 1:18 AXELSBO 61 Hedenstrand,Birgitta Christina 29/10 0900-1100
AXELSBO 1:19 AXELSBO 63 MALMBERG,ANITA IRENE 29/10 0900-1100
AXELSBO 1:2 AXELSBO 34 ÖSTBERG,DICK GUNNAR 29/10 0900-1100
AXELSBO 1:20 AXELSBO 65 ÅKESSON, JONAS 29/10 0900-1100
AXELSBO 1:21 AXELSBO 67 LINDBERG,KJELL 29/10 1200-1400
AXELSBO 1:22 AXELSBO 69 ALMEVID,BERNT GUNNAR 29/10 1200-1400
AXELSBO 1:23 AXELSBO 71 Mikael Mårtensson 29/10 1200-1400
AXELSBO 1:24 AXELSBO 73 Rahmberg, Elisabeth 29/10 1200-1400
AXELSBO 1:25 AXELSBO 75 WIKSELL,ANNE LISE–LOTTE KRISTINA 29/10 1400-1600
AXELSBO 1:27 AXELSBO 27 HELLBERG,CARINA 29/10 1400-1600
AXELSBO 1:32 AXELSBO 32 HELLBERG,GUNILLA MARIA 29/10 1400-1600
AXELSBO 3:1 AXELSBO 12 Nicklas Westerholm 29/10 1400-1600
SÖR NÄVDE 27:2 AXELSBO 7 BÄCKSTRÖM,STEFAN 30/10 0700-0900
AXELSBO 1:14 AXELSBO 55 MORELL,STEFAN 30/10 0700-0900
DAMMEN 1:1 DAMMEN 20 LYXELL,CLARY ELISABET 30/10 0700-0900
DAMMEN 1:3 HYTTAN 95 ERIKSSON,PER–OLOV 30/10 0700-0900
DAMMEN 1:3B HYTTAN 95 ERIKSSON, PER–OLOV 30/10 0900-1100
HYTTAN 1:13 SMEDH, RAYMOND 30/10 0900-1100
HYTTAN 1:15 HYTTAN 8 HOLLSTENIUS,KJELL–OVE 30/10 0900-1100
HYTTAN 1:6 HYTTAN 32 ANDERSSON, ROBERT 30/10 1200-1400
HYTTAN 1:9 HYTTAN 21 GUSTAFSSON,BJÖRN ERIK STAFFAN 30/10 1200-1400
HYTTAN 12:1 HYTTAN 23 KÅGAS RAMSTRÖM,ANNA CARINA 30/10 1200-1400
HYTTAN 13:1 HYTTAN 102 ERICSON, SVEN ERIC 30/10 1200-1400
HYTTAN 17:3 HYTTAN 107 JOHANSSON,ANDERS 30/10 1400-1600
HYTTAN 19:3 HYTTAN 22 HENRIKSSON,LENNART 30/10 1400-1600
HYTTAN 20:1 HYTTAN 61 BLOM,THOMAS INGMAR RAFAEL 30/10 1400-1600
HYTTAN 7:9 HYTTAN 77 ERIKSON, STEFAN 31/10 0700-0900
HYTTAN 9:2 HYTTAN 112 ENGDAHL,HANS THOMAS 31/10 0700-0900
ÖSTANBYN 22:3 HYTTAN 59 ÅREBY, RIKARD 31/10 0900-1100
ÖSTANBYN 9:1 HYTTAN 85 Andreas Nordström 31/10 0900-1100
HYTTAN 15:1 HYTTAN 28 LUNDÉN,ANDERS LARS 31/10 0900-1100
ÖSTANBYN 14:4 ÖSTANBYN 204 MOGENSEN,RIKARD 31/10 0900-1100
ÖSTANBYN 14:9 ÖSTANBYN 206 GUSTAVSSON,KENT GÖSTA 31/10 1200-1400
ÖSTANBYN 22:1 ÖSTANBYN 209 GUSTAVSSON,JAN ARNE 31/10 1200-1400
ÖSTANBYN 22:2 ÖSTANBYN 201 SALLÉN,ANDERS ERIK 31/10 1200-1400
ÖSTANBYN 25:2 ÖSTANBYN 217 ENGVALL,PETER 31/10 1200-1400
ÖSTANBYN 25:3 ÖSTANBYN 219 ANDERSSON,OLOV 31/10 1400-1600
ÖSTANBYN 25:6 ÖSTANBYN 222 BJÖRKLUND,JAN 31/10 1400-1600
ÖSTANBYN 16:6 ÖSTANBYN 212 WREDE, TOMMY 31/10 1400-1600

HYTTAN 4:2. HYTTAN 7:2 och INGEVALLSBO 4:3 är inte med i listan men ej bortglömda. ONE är inte klar med sitt arbete på dessa fastigheter.

När Jonas är klar i ditt hus har du TV signal och du kopplar själv in digitalbox/TV modul och får då utbudet på 23 digitala kanaler. Om digitalboxarna/TV-modulerna hinner komma hem har Jonas med utrustningen till dig. Om inte kommer vi meddela hur utlämningen kommer att ske. MEN, du har 19 analoga kanaler som du kommer åt utan digitslbox/TV-modul.

Det kan ta upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. Du ser när WAN lampan på mediaboxen lyser, då är bredbandet aktivt.
Sätt en nätverkskabel från LAN1 in i datorn. Ni som tecknat avtal med Bahnhof får då upp Bahnhofs inloggningssida. Där skriver ni in de inloggningsuppgifter som ni då skall ha fått från dem via mail eller SMS.

Ni som inte har avtal med Bahnhof får upp Opengigas hemsida (www.opengiga.se). Scrolla ner en bit på sidan, där står Avesta med små blå bokstäver, klicka på Avesta och ni får upp de bredbandsleverantörer ni kan välja på.
OBS! Om du tecknat 3-månadersavtal med Bahnhof får du själva kontakta Bahnhof eller göra enl. punkten ovan för att få en bredbandsleverantör. Föreningen handlägger inte 3-månadersavtal eftersom det inte genererar någon rabatt

3/10 2018:
• Björsjö: 3 fastighet ännu inte inkopplade. Kommer att ske under oktober 2018
• Axelsbo: Svetsning vid husgrund samt Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018
• Hyttan: Svetsning vid husgrund samt Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018
• Kårbo/Skogslund/Liljansberg: Svetsning vid husgrund samt Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018
• Ringänget: Svetsning vid husgrund samt Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018
• Hyttbäcken: Problem med en blåsning. Beräknas klar v 41. Svetsning vid husgrund samt Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018
• Östanbyn: 1 av 6 kopplingsskåp klara. 20 svetsningar återstår. Jonas inomhusinstallation återstår. Inkoppling under november 2018
• Källviken: Schakt göres i höst.

21/9 2018:
Nu händer det saker i Axelsbo. AJ gräver för fullt och är klara på måndag nästa vecka.
Då är det ONE som kommer och blåser fiber i slangarna fram till husen. Du ser enkelt själv om de blåst fiber i slangen till just ditt hus, det är bara att kolla i slangen. Förväxla inte fiberkabeln med söktråden som ligger utanför slang.

Då är det hög tid att du gör vad som åligger dig i projektet:

• Skruva fast mediaboxen (den vita plastpjäsen med vidhängande fiberkabel) på den platsen inne i huset du anser lämpligast.
• Borra hål i yttervägg och för ut all fiberkabel som blir över när du klamrat upp den inne i huset
Ovanstående bör du göra omgående dvs i helgen och rapportera till Jonas Akesson när det är klart. När alla är klara kommer ONE och svetsar ihop den inifrån kommande fiberkabeln med den utifrån kommande.
Om du har något speciellt önskemål vad beträffar svetsdosans placering på fasaden/grunden skriver du en lapp med ditt önskemål som placeras vid fiberkabeln.

Sista steget i projektet:
När alla fastigheter är svetsade och inkopplade i anslutningspunkten och i kopplingsskåp är det bara slutinstallationen som återstår.
Den installationen ombesörjs av Jonas Thornell. Han installerar bredbandsmodulen på mediaboxen och sätter upp ett TV uttag och han har digitalbox alt. TV-modul med till dig. Den enheten installerar du själv.
När han lämnar fastigheten är TV signalen aktiv, det är bara att installera digitalboxen/TV-modulen så har du 23 digitala kanaler.

Vad gäller bredbandet så kan det ta upp till 1 vecka innan det är aktivt. Du ser det genom att WAN lampan då lyser.
Då är det bara att koppla nätverkssladden från LAN1 (OBS! bara LAN1 skall användas) till din dator så kommer Bahnhofs inloggningssida upp om du tecknat avta med dem.
Har du inte det kommer opengigas sida upp – du scrollar ner till Avesta och kan där välja bredbandsleverantör.
Om du tecknat avtal gällande bredband med Bahnhof kommer inloggningsuppgifter till dig via mail eller SMS.

29/8 2018:
Här kommer rapport från byggmötet den 24/8 2018.
All grävning är nu klar i samtliga Områden förutom Axelsbo. ONE har ett möte med Vattenfall 6/9 2018 så vi håller tummarna för att frågetecknen kan rätas ut då.
För övriga gäller nu att fiberkabeln dragits ut till utsidan på fastigheten för nu pågår svetsning för fullt.
Dessutom pågår arbetet med kopplingar i alla kopplingsskåp.
Det är ännu för tidigt att sia om när inkoppling kan ske. Återkommer så fort denna information finns tillgänglig.

3/7 2018:
Rapport från gårdagens byggmöte.
– Björsjö: Jonas installation återstår av de 3 ”släpande”. Adde kontaktar honom.
– Axelsbo: grävstart inne i byn denna vecka (v27)
– Hyttan: 1 tryckning kvar och 2 fastigheter att gräva
– Olofsfors: inkopplade och klart!
– Kårbo/Skogslund/Liljansberg: 150m grävning kvar till Liljansberg. Skogslund och Kårbo blåst. Liljansberg och stammen till Östanbyn kvar att blåsa
– Hyttbäcken/Ringänget: Ringänget färdiggrävt. Lite kvar i Hyttbäcken
– Östanbyn: grävning pågår.
All grävning i GLFEF klart v29.

OBS! Mycket viktigt att alla som INTE grävt på sin egen tomt gör det nu.
Det är också dags att alla som fått sin mediabox med vidhängande fiberkabel borrar hål i yttervägg och för ut fiberkabeln.

Både ONE och AJ kommer att arbeta under juli men med reducerad styrka med tanke på semestrar.

13/6 2018:
Skogslund/Liljansberg och Kårbo:
Nu är blåsningen av fiber till fastigheterna snart avslutad. Nästa steg är uppsättning av svetsbox på utsidan av fastigheterna och svetsning.
Det är ett måste att alla fastighetsägare har satt upp mediaboxen inne i huset, borrat hål i yttervägg och fört ut fiberkabeln genom detta hål.
Har du inte gjort detta måste det göras NU!

13/6 2018:
Nu är det Olofsfors tur att bli inkopplade på fibernätet. Se i tidtabellen när de kommer till dig:

Namn Adress Datum Tid
PALMUNEN,EMIL Olofsfors 65 2018-06-2 07:00-09:00
ANDERSSON, JÖRGEN Olofsfors 30 2018-06-21 07:00-09:00
ANDERSSON, SÖREN Olofsfors 30 2018-06-21 09:00-11:00
ANDERSSON,CHRISTOFFER Olofsfors 46 2018-06-21 07:00-09:00
AXELSSON,ANNE–MAJ Olofsfors 31 2018-06-21 09:00-11:00
ABRAHAMSSON,NIMITTO Olofsfors 11 2018-06-21 09:00-11:00
NICKLASSON, HELENA Rabatsbenning 3:7 2018-06-21 09:00-11:00

När Jonas är klar i ditt hus har du TV signal och du kopplar själv in digitalbox/TV modul och får då utbudet på 23 digitala kanaler.
Det kan ta upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. Du ser när WAN lampan på mediaboxen lyser, då är bredbandet aktivt.
Sätt en nätverkskabel från LAN1 in i datorn. Ni som tecknat avtal med Bahnhof får då upp Bahnhofs inloggningssida. Där skriver ni in de inloggningsuppgifter som ni då skall ha fått från dem via mail eller SMS.
Ni som inte har avtal med Bahnhof får upp Opengigas hemsida (www.opengiga.se). Scrolla ner en bit på sidan, där står Avesta med små blå bokstäver, klicka på Avesta och ni får upp de bredbandsleverantörer ni kan välja på.
OBS! Om du tecknat 3-månadersavtal med Bahnhof får du själva kontakta Bahnhof eller göra enl. punkten ovan för att få en bredbandsleverantör. Föreningen handlägger inte 3-månadersavtal eftersom det inte genererar någon rabatt

27/5 2018:
Här kommer information från fredagens (25/5 2018) byggmöte:
Björsjö: återstår en som inte har inte grävt på sin tomt. Förmodligen klart v 22.
Axelsbo: 2 AT borrningar kvar. Maskinerna kommer från Liljansberg när de är klara där v 22 och gräver till fastigheterna
Hyttan: grävning påbörjas v 22
Olofsfors: blåsning av fiber v 22
Kårbo/Skogslund/Liljansberg: grävning klart v 22
Hyttbäcken/Ringänget: Dags för fastighetsägarna att göra sina förberedelser på tomt. Grävning börjar i Östanbyn, fortsätter i Hyttbäcken för att sedan komma till Ringänget
Östanbyn: grävning startar inom kort

15/5 2018:
Olofsfors:
Nu är grävningarna i stort sett klara. Det återstår 3 tryckningar under väg som de håller på med.
Nästa steg är blåsning av fiber som ONE står för och efter detta sker svetsning i dosan på utsidan av fastigheterna.
Därför ar det viktigt att alla fastighetsägare sätter upp mediaboxarna inne i huset, borrar hål i yttervägg och för ut fiberkabeln.

4/5 2018:
Rapport från förra veckans byggmöte.
• Axelsbo: all tryckning klar, bara 2 AT borrningar kvar. Grävning skall nu ske på tomter av fastighetsägarna gällande el och fiber.
• Hyttan: 1 styrborrning kvar. Nu skall fastighetsägarna göra vad som åligger dem på tomterna.
• Olofsfors: Problem att styrborra vid bäcken. Man tar GEROL-stolpar istället.
Viktigt att fastighetsägarna utför vad som åligger dem nu.
• Kårbo/Skogslund/Liljansberg: Grävning pågår nu för fullt.
Viktigt att fastighetsägarna utför vad som åligger dem nu.
• Hyttbäcken/Ringänget: lugnt fn.
• Östanbyn: leverans av Vattenfalls material kommer 8/5 2018 och då startar grävningen.
Viktigt att fastighetsägarna utför vad som åligger dem nu.

29/3 2018:
Här kommer en rapport från gårdagens byggmöte.
• Erik Matsbo är nu inkopplat och klart
• Björsjö är också inkopplat så när som på 3 fastigheter där grävning på tomt kommer att ske när tjälen gått ur mark
• Axelsbo och Hyttan står för närvarande still och kommer att fortsätta när tjälen lättar
• I Olofsfors påbörjades schaktarbetet 26/3
• Östanbyn, Kårbo/Hyttbäcken/Ringänget, Skogslund/Liljansberg. Grävning påbörjas nu på de långa sträckorna.
Schaktarbetet pågår för närvarande inte i närhet av tomter. Så fort de närmar sig meddelar jag er så alla kan göra de förberedelser som åligger varje fastighetsägare.

29/3 2018:
I tisdagskväll var det Byggstartsmöte för Skogslund/Liljansberg, Kårbo/Hyttbäcken, Östanbyn och Ringänget.
Ett välbesökt möte med massor av frågor och jag hoppas att alla fick svar på sina frågor så inga frågetecken finns kvar.
Viktigt att ni fyller i beställningslappen med hur många meter fiberkabel ni önskar till mediaboxen och vilken digitalbox ni vill ha alt. TV-modul. Lämna denna lapp till Områdesansvarig senast 8/4 2018 så att jag kan beställa mediaboxar med fiberkabel till er. Det är nämligen en viss leveranstid på dessa.
Ni som vill ha hjälp med grävning på tomten fyller i beställningsformuläret och skickar det till AJ snarast möjligt så de inte hinner gräva förbi er tomt.
Om ni önskar hjälp med att borra hål i vägg, dra fiberkabeln inomhus etc. Då har ni Jonas Thornells tel.nr på beställningslappen. Kontakta honom i god tid för hans planering.
Jag återkommer så fort jag har ny information.

Glad Påsk
Lasse Eriksson

15/3 2018:
Den 27/3 2018 är det Björsjös tur att bli inkopplade i fibernätet genom att inomhusinstallationen då utförs.
Hoppas alla ordnar så Jonas kommer in och kan installera alla fastigheter.
BJÖRSJÖ 4:11 ANDERSSON,KNUT ALFRED 27-mar 07:00-09:00
BJÖRSJÖ 4:13 KARLSSON, KURT 27-mar 07:00-09:00
BJÖRSJÖ 4:8 KARLSSON, SIV 27-mar 07:00-09:00
BJÖRSJÖ 7:5 ANDERSSON,LARS SUNE senare
BJÖRSJÖ 7:7 JOHANSSON,JAN ERIK 27-mar 07:00-09:00
STUSSHYTTAN 3:8 KAUFMAN, KATARINA 27-mar 09:00-11:00
STUSSHYTTAN 5:4 JOHANSSON,BÖRJE 27-mar 09:00-11:00
BJÖRSJÖ 1:2 PÖNTINEN, KIMMO senare
BJÖRSJÖ 4:14 ROOS, PER 27-mar 09:00-11:00
BJÖRSJÖ 4:3 KARLSSON, HÅKAN 27-mar 09:00-11:00
BJÖRSJÖ 7:3 LYCKMAN, SVEN–ERIK senare
När Jonas är klar i ditt hus har du TV signal och du kopplar själv in digitalbox/TV modul och får då utbudet på 23 digitala kanaler.
Det kan ta upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. Du ser när WAN lampan på mediaboxen lyser, då är bredbandet aktivt.
Sätt en nätverkskabel från LAN1 in i datorn. Ni som tecknat avtal med Bahnhof får då upp Bahnhofs inloggningssida. Där skriver ni in de inloggningsuppgifter som ni då skall ha fått från dem via mail eller SMS.
Ni som inte har avtal med Bahnhof får upp Opengigas hemsida. Scrolla ner en bit på sidan, där står Avesta med små blå bokstäver, klicka på Avesta och ni får upp de bredbandsleverantörer ni kan välja på.
OBS! Om du tecknat 3-månadersavtal med Bahnhof får du själva kontakta Bahnhof eller göra enl. punkten ovan för att få en bredbandsleverantör. Föreningen handlägger inte 3-månadersavtal eftersom det inte genererar någon rabatt

8/3 2018
I tisdagskväll (6/3) gick mötet för Områdesansvariga för Kårbo/Hyttbäcken, Liljansberg/Skogslunda och Östanbyn av stapeln. Ett möte där det förmedlades all info om projektet och Områdesansvarigas roll under byggtiden.
Nästa steg är upprättande av markupplåtelseavtal hos de markägare vars mark vi vill gå fram på. Områdesansvariga kommer de närmast 2 veckorna att besöka berörda markägare för att upprätta dessa avtal.
Alla markavtal måste var på plats innan grävning kan påbörjas.

Innan grävning påbörjas inom ett område kommer alla att bli kalade till ett byggstartsmöte. Där kommer alla att få den info som krävs för att projektet skall kunna genomföras.
Tiden för grävstart är ännu ej fastställd.

23/2 2018:
Då var det dags för en rapport från byggmötet som gick av stapeln idag:
• Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården: alla fastigheter är inkopplade och klara
• I Erik Matsbo kommer inkoppling att ske 20/3 2018
• I Björsjö är nu tryckningarna under väg klara och blåsning av fiber sker v 9 dvs nästa vecka
• I området vid Bomans snickeri är tryckningarna under väg klara och grävningarna blir klara v 9 dvs nästa vecka
• I Axelsbo och Hyttan görs långschakten klara. Inga tomtarbeten innan tjälen gått ur
• Olofsfors: OK från Sveaskog vad gäller Markavtalet. För mycket snö för att starta grävningarna
• Skinnarbo: Inkopplade och klara
• För Områdesansvariga i Östanbyn, Kårbo/Hyttbäcken, Skogslund/Liljansberg går ett möte för Områdesansvariga av stapeln den 6 mars 2018.
Med andra ord: nu är det fart i alla Områden i föreningen!

19/2 2018:
Dags för inkoppling av Erik Matsbo:

Den 20/3 2018 är det Erik Matsbos tur att bli inkopplade i fibernätet genom att inomhusinstallationen då utförs.
Hoppas alla ordnar så Jonas kommer in och kan installera alla fastigheter.

Tidsschema:
Engsberg 1:1 RÖNNBERG, TORBJÖRN Erik-Matsbo Ängsberg 213 20/3 1200-1400
Erik-Matsbo 1:12 LINDQVIST, MATS Erik-Matsbo 126 20/3 0900-1100
Erik-Matsbo 1:15 ANDERSSON, STEFAN Erik-Matsbo 221 20/3 1200-1400
Erik-Matsbo 1:2 WIKLUND, ROBERT Erik-Matsbo 132 20/3 0900-1100
Erik-Matsbo 1:6 PALMÉR, ANNIKA Erik-Matsbo 148 20/3 0700-0900
Erik-Matsbo 1:7 ANDERSSON, PÄR Erik-Matsbo 135 20/3 0900-1100
Erik-Matsbo 1:8 BARREBY, ERIKA Erik-Matsbo 151 20/3 0700-0900
Erik-Matsbo 1:9 JONES, LENNART Erik-Matsbo 155 20/3 0700-0900
Hjulmakarbo 2:1 SÖDERLUND, PATRIK Erik-Matsbo 111 10 20/3 1200-1400
Nås 58:4 LINDHOLM, IDA Östbo Gård 8 20/3 1200-1400
Ängsberg 1:2 MYHR, KARIN Erik-Matsbo 115 20/3 0900-1100

När Jonas är klar i ditt hus har du TV signal och du kopplar själv in digitalbox/TV modul och får då utbudet på 23 digitala kanaler.
Det kan ta upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. Du ser när WAN lampan på mediaboxen lyser, då är bredbandet aktivt.
Sätt en nätverkskabel från LAN1 in i datorn. Ni som tecknat avtal med Bahnhof får då upp Bahnhofs inloggningssida. Där skriver ni in de inloggningsuppgifter som ni då skall ha fått från dem via mail eller SMS.
Ni som inte har avtal med Bahnhof får upp Opengigas hemsida. Scrolla ner en bit på sidan, där står Avesta med små blå bokstäver, klicka på Avesta och ni får upp de bredbandsleverantörer ni kan välja på.
OBS! Om du tecknat 3-månadersavtal med Bahnhof får du själva kontakta Bahnhof eller göra enl. punkten ovan för att få en bredbandsleverantör. Föreningen handlägger inte 3-månadersavtal eftersom det inte genererar någon rabatt

3/2 2018:
Dags för inkoppling av Bondbo, Sensbo, Forsbo och Nygården:
Den 15/2 2018 är det dags för inomhusinstallationen. Hoppas alla ordnar så Jonas kommer in och kan installera alla fastigheter.

Tidsschema:

STRÖMBERG SIV BONDBO 20 15-feb 07:00-09:00
LUNDIN ANDERS BONDBO TIMMES 6 15-feb 07:00-09:00
BERGSTRÖM,LARS–ERIK FORSBO 5 15-feb 07:00-09:00
BERGSTRÖM LARS–ERIK FORSBO 5 15-feb 09:00-11:00
UPPGÅRD,EWA VALDY CHRISTINA NYGÅRDEN 17 15-feb 09:00-11:00
LINDBERG,JOHN DAVID INGEMAR NYGÅRDEN 14 15-feb 09:00-11:00
UPPGÅRD,ANDRÉAS NYGÅRDEN 15 15-feb 09:00-11:00
UPPGÅRD ANDREAS NYGÅRDEN 15 15-feb 12:00-1400
SJÖGREN ROLF STENSBO 25 senare
SUNDSTEDT HANS STENSBO 20 15-feb 12:00-1400
BERG,ERIK ANDERS STENSBO 12 15-feb 12:00-1400
EKEBERG JOHANNA BONDBO 14 15-feb 12:00-1400
FLOBERG,LARS ÅKE VALLVÄGEN 22 15-feb 12:00-1400

När Jonas är klar i ditt hus har du TV signal och du kopplar själv in digitalbox/TV modul och får då utbudet på 23 digitala kanaler.

Det kan ta upp till en vecka innan bredbandet är aktivt. Du ser när WAN lampan på mediaboxen lyser, då är bredbandet aktivt.
Sätt en nätverkskabel från LAN1 in i datorn. Ni som tecknat avtal med Bahnhof får då upp Bahnhofs inloggningssida. Där skriver ni in de inloggningsuppgifter som ni då skall ha fått från dem via mail eller SMS.
Ni som inte har avtal med Bahnhof får upp Opengigas hemsida. Scrolla ner en bit på sidan, där står Avesta med små blå bokstäver, klicka på Avesta och ni får upp de bredbandsleverantörer ni kan välja på.

OBS! Om du tecknat 3-månadersavtal med Bahnhof får du själva kontakta Bahnhof eller göra enl. punkten ovan för att få en bredbandsleverantör. Föreningen handlägger inte 3-månadersavtal eftersom det inte genererar någon rabatt.

OBS! Använd endast LAN1! De andra LAN-utgångarna är inte aktiva.

Vid problem med TV leveransen kontaktar du Sappa på tel: 077-444 47 44.
Har Du problem med bredbandet kontaktar Du din bredbandsleverantör. Har Du Bahnhof är det tel: 010-510 00 00 som gäller.

26/1 2018:

Här kommer en rapport från dagens byggmöte.

Kan börja med att konstatera att Kung Bore är god mot oss vad gäller möjligheten att arbetet i fiberprojektet kan fortgå fast det är vinter Om man älskar att åka skidor så är väl på ett annorlunda sätt……

När det gäller Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården så är målgången nära. Inkoppling kommer att ske i slutet av februari 2018. Enda frågetecknet är en fastighet som de inte lyckats blås fiber till med ONE arbetar med problemet.
Jag återkommer med tider för inomhusinstallationen så fort jag har dessa uppgifter.

Om vi ser till Erik Mattsbo, Björsjö och området vid Bomans snickeri så har tillstånden från Vägverket inkommit. Nu kommer AJ att styrborra under vägar samt gräva de sträckor som omfattades av tillstånden.
Naturligtvis finns en lite osäkerhetsfaktor vad gäller tjälen men de kör på så får vi se hur långt de hinner.

I Axelsbo och Hyttan pågår grävning på de långa sträckorna enl. plan.

För Olofsfors del har även tillståndet från Vägverket anlänt. Det vi väntar på är tillståndet från Sveaskog.

Östanbyn, Kårbo/Hyttbäcken, Skogslund/Liljansberg
: när projektering och allt kring detta är klart kommer jag att kala till möte för Områdesansvariga för dessa Områden.

21/12 2017:
Här kommer en lägesrapport från årets sista byggmöte.
• Vad gäller Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården så är all grävning klar och blåsning av fiber och svetsning kommer att ske i januari.
OBS! Har du inte skruvat upp mediaboxen, borrat hål i yttervägg och fört ut all kabel du inte vill ha så är det hög tid att göra det.

• I Erik Mattsbo är det endast 2 tryckningar under väg, grävning utmed vägverksväg samt undergång järnväg kvar. Vi väntar på tillstånd från Trafikverket som måste till för att utföra ovanstående. Jag har idag fått mediaboxarna från ONE som jag förser Lennart Jones med för utdelning. Skruva upp dem där ni anser det lämpligast, borra hål i yttervägg och för ut all kabel ni inte vill ha.

• I Björsjö är det endast 1 tryckning under väg som återstår. Vi väntar på Trafikverkstillståndet innan detta kan göras. Jag kommer nu att beställa mediaboxar från ONE som levereras när jag fått dem.

• I området runt Bomans snickeri är grävningen snart klart. 2 tryckningar under väg återstår och väntar på Trafikverkets tillstånd.

• I Axelsbo och Hyttan har grävning av de långa sträckorna, där samförläggning med Vattenfall sker, påbörjats. Inga grävningar kommer i nuläget att ske på tomter.

• Vad gäller övriga Områden återkommer jag med detaljer så fort planeringen påbörjas.

God Jul & Gott Nytt År
Lasse Eriksson

1/12 2017:
Rapport från dagens byggmöte:
• Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården: grävning klart. Blåsning och svetsning i mitten av december
• Erik Mattsbo: endast 2 tryckningar under väg, grävning utmed vägverksväg samt undergång järnväg kvar.
• Björsjö: grävning klart v 49. Endast 1 tryckning under väg kvar
• Området runt Bomans snickeri: grävstart v 49. 2 tryckningar under väg
• Axelsbo och Hyttan: startmöte med Vattenfall 13/12, därefter grävstart

1/12 2017:
Igår gick Byggstartsmötet för Axelsbo och Hyttan av stapeln. Ett välbesökt möte där alla fastigheter var representerade. Mycket bra!!

Den 13/12 2017 är det startmöte för entreprenörerna och Vattenfall och därefter startar grävningen och nerläggning av slang.
De börjar med sträckorna Hyttan – Axelsbo och Hyttan till Ingvallsbo. Berörda markägare längs denna sträckning kommer att besökas av Områdesansvariga för att upprätta markavtal inom kort så att allt är klart till grävstart. Det kommer att var samma sträckning som Vattenfall dvs samförläggning och dessa avtal är redan på plats.

När det gäller beställning av meter fiberkabel och digitalbox skall denna lapp lämnas till Områdesansvariga senast 22/12 2017.

Ni som vill ha hjälp med grävning på tomten måste anmäla det till AJ innan grävstart.

VIKTIGT! Att vi starta nu innebär INTE att allt blir klart för inkoppling i år.

17/11 2017:
Björsjö: Måndagen den 20 november 2017 startar AJ med grävning och nerläggning av dukt. Vi hoppas att kung Bore väntar ett tag till med sitt intågande så inte tjälen sätter stopp.
Viktigt att alla gör förberedelserna enl. den info som gavs på byggstartsmötet:
• Sätt upp de två pinnar som delades ut så AJ kan mäta upp hur mycket slang, söktråd och markeringsband de skall lägga av vid din tomt
• Meddela AJ om du har jordvärme eller andra anläggningar i jorden där de skall gräva
• Meddela NU om du skall ha hjälp av AJ att gräva på din tomt. Anmäles direkt till AJ!

11/11 2017:
Rapport från gårdagens byggmöte:
Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården:
Grävning och nerläggning av slang är klart och blåsning av fiber kommer att ske i mitten av december.
Erik Mattsbo: all grävning förutom sträckan Källviken Erik Mattsbo (se nedan) grävs klart. Ev hinner ONE blåsa fiber före jul.
Björsjö: Grävstart i december….om klimatet så tillåter.
Axelsbo och Hyttan: Byggstartsmöte 30/11 2017.

6/11 2017:
Erik Matsbo
– idag börjar grävning och nerläggning av slang. Vi har ännu inte fått OK från Vägverket för sträckan Källviken till Erik Mattsbo så därför vet vi inte när den sträckan kan grävas. De gör allt de kan nu och så får vi invänta OK från Vägverket.
OBS! Viktigt att alla sätter ut pinnarna nu enl informationen på Byggstartsmötet.

26/10 2017:
Rapport från dagens byggmöte:
Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården: all grävning blir klar denna vecka. Nästa steg blir blåsning av fiber i slangarna fram till fastigheterna. Viktigt att alla skruvar upp mediaboxarna, borrar hål i yttervägg och för ut fiberkabeln.
Därefter kommer ONE och svetsar ihop fiberkablarna och sätter upp svetsboxen på utsidan av fastigheten.

Erik Mattsbo: blir nästa Område för grävning. Grävstart kommer att ske vecka 44.
VIKTIGT! Nu måste alla sätta upp de 2 pinnarna enl informationen på Byggstartsmötet samt göra övriga förberedelser på tomt enl info på mötet.
OBS! Har du jordvärme eller andra slangar/rör nergrävda där grävning av AJ kommer att ske måste du informera AJ om detta via mail till info@ajentreprenad.se.

25/10 2017:
Igår var det möte med Områdesansvariga för Axelsbo och Hyttan.
Nästa steg är att Områdesansvariga träffar de som är med i projektet, och de som inte är med men där vi vill gräva över deras mark, för att få till Markavtal med dessa. Ett markavtal måste till innan grävning på berörd mark kan inledas.
Återkommer när det är dags för alla som är med i fiberprojektet att träffas för ett byggstartsmöte.
VIKTIGT! Att vi starta nu innebär INTE att allt blir klart för inkoppling i år. En bidragande orsak är att diverse tillstånd måste inkomma innan vi får gräva på vissa områden.

20/10 2017:
I tisdags (17/10) var det byggstartsmöte för Olofsfors, Erik Mattsbo, Björsjö och området vid Bomans snickeri. Totalt är det 40 fastigheter och samtliga var representerade på mötet. Mycket bra!!!
Ett byggstartsmöte går alltid av stapeln innan grävstart sker. Där får alla som är med i projektet den information som är viktig för att allt skall löpa så smidigt som möjligt och tillfälle att få frågor besvarade.

Nu är det viktig att alla som har markavtal att skriva på gör detta och lämnar till Områdesansvarig.
När det gäller beställning av meter fiberkabel och digitalbox skall denna lapp lämnas till Områdesansvariga senast 28/10 2017.

Ni som vill ha hjälp med grävning på tomten måste anmäla det till AJ innan grävstart.

Jag vet inte vilket område de tänker starta med men återkommer så fort jag har mer information.
VIKTIGT! Att vi starta nu innebär INTE att allt blir klart för inkoppling i år. En bidragande orsak är att diverse tillstånd måste inkomma innan vi får gräva på vissa områden.

7/10 2017:
Här kommer en rapport från fredagens (6/10) byggmöte.
Kabelvisning är beställd och kommer att gå av stapeln till veckan. Det innebär att en firma kommer ut och markerar alla befintliga kablar som finns inom grävområdet.
OBS! Gäller inte ”privata” kablar som fastighetsägarna ev grävt ner själva.

Därefter kommer AJ och startar med grävningsarbetet. De gräver och lägger ner slang till alla fastigheter som är med i projektet.
OBS! Nu är det hög tid att sätta ut de två pinnar alla fick på Byggstartsmötet så AJ vet hur många meter slang, söktråd och märkband de skall lägga av vid respektive fastighet.

Ni har säkert redan fått mediaboxen av Områdesansvarig (Siv). Ni kan redan nu skruva upp den inne i huset där ni valt att placera den, borra hål i yttervägg och föra ut fiberkabeln.
Sista varningstecken för detta arbete är när du ser att de blåst i fiber i slangen vid din husgrund.

Hälsningar
Lasse Eriksson, bitr. projektledare

3/10 2017:
Igår var det möte enl nedan (25/9 2017). Det var Områdesansvariga samt ONE och AJ som under ledning av Tomas Svedberg gick igenom projektet för de 4 Områdena.
Nu skall Områdesansvariga träffa de som är med i projektet, och de som inte är med men där vi vill gräva över deras mark, för att få till Markavtal med dessa. Ett markavtal måste till innan grävning på berörd mark kan inledas.
Detta arbete skall vara genomfört under nästkommande 2 veckor.
Återkommer när det är dags för alla som är med i fiberprojektet att träffas för ett byggstartsmöte.

25/9 2017:
Nu fortsätter projektet med Olofsfors, Björsjö, Erik Mattsbo och en del av Östanbyområdet nämligen fastigheterna runt Bomans snickeri.
Vi startar som vanligt med ett möte för Områdesansvariga som går av stapeln den 2 oktober 2017.

8/9 2017:
Igår hade vi byggstartsmöte för Området Bondbo/Forsbo/Stensbo/ Nygården. En eloge till Området – ALLA fastigheter var representerade!
Ett byggstartsmöte går alltid av stapeln på Området innan grävstart sker. Där får alla som är med i projektet den information som är viktig för att allt skall löpa så smidigt som möjligt och tillfälle att få frågor besvarade.
Nu är det viktig att alla som har markavtal att skriva på gör detta och lämnar till Siv. Detsamma gäller beställning av meter fiberkabel och digitalbox.

Beräknad grävstart är v41 (9/10 2017) och då gäller det att alla gjort de förberedelser som kommunicerades på mötet.
Ni som vill ha hjälp med grävning på tomten måste anmäla det till AJ innan grävstart.

7/9 2017:
Nu är det dags för byggstart i Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården. Inledning är alltid ett Byggstartsmöte där information ges om projektet och vad som åligger fastighetsägarna att själva utföra. Med på mötet är representanter från ONE. som är huvudentreprenör, och TranstemaAJ som utför gerävningarna.
Det är mycket viktigt att alla fastigheter är representerade på mötet så att arbetet flyter på när grävningarna börjar.
Mötet går av stapeln den 7/9 2017 kl. 18.00 på Prästgatan 39 i WebIT solutions konferensrum.
24/6 20174:
I veckan har Skräddarbo kopplats in i fibernätet. Det är totalt 8 fastigheter som nu har TV och bredbandsleverans via fiber.

5/5 2017:
I tisdags (2/5) genomfördes Byggstartsmöte för Områdena Staffansbo/Gräsmossen, Skräddarbo som tillhör Grytnäsföreningen samt ett 15-tal från samtliga föreningar som tillkommit på redan byggda Områden.
Fantastiskt, ALLA fastigheter var representerade på mötet. Bra, mycket bra eftersom dessa möten är så viktiga för att du som fastighetsägare skall få den information och material som krävs för att projektet skall löpa smärtfritt.
Nu är det viktigt att alla fastighetsägare, tillhörande dessa Områden, fyller i lappen om meter fiberkabel till mediaboxen och vilken digitalbox alt. TV modul som önskas.
Lämna denna lapp till Områdesansvarig senast måndag 8/5 2017.

15/4 2017:
Den 2/5 2017 är boende i Skräddarbo kallade till ett bygggstartsmöte. Det är ett möte som alla blir kallade till innan grävningsarbetet påbörjas i Området.

Grävningsarbetet är nu påbörjat i Brunnbäcksprojektet med början i Sonnboås och Korskrogen.
Är ni nyfikna på hur arbetet fortlöper kan ni gå in på www.brunnbackfiber.se och se info på deras hemsida.

31/3 2017:
Här kommer information ang. de tre Landsbygdsprojekten, Grytnäs-, Brunnbäck- och Folkärna Landsbygdsprojekt, så ni inte tror jag glömt er.

Planering har pågått intensivt och nu börjar det hända saker som syns och märks!
Den 22/3 2017 hade Sonnboås/Tjärna, Korskrogen och Staffansbo/Gräsmossen, tre Områden i Brunnbäcksprojektet, sitt Byggstartsmöte.
Grävstart för Sonnboås/Tjärna och Korskrogen är beräknat till vecka 14.

Ett Byggstartsmöte blir alla kallade till via en personlig inbjudan när det börjar närma sig grävstart på Området man tillhör. Detta är ett mycket viktigt möte som ger all den information jag som fastighetsägare måste känna till för att uppfylla mitt ansvar i projektet. Dessutom är entreprenörerna med för att svara på alla frågor.

Eftersom dessa stora projekt sträcker sig över ett och ett halvt år så är informationsspridning ett viktigt moment. Jag kommer inte att ge all information till alla alltid. Då skulle ni tröttna på mig…..
MEN, så fort det är information som rör just ditt Område så kan den att publiceras på hemsidan och förmedlas via mail.
Det är var och ens ansvar att kontrollera sin mail och gå in på föreningens hemsida för att inhämta informationen.
För de som inte har en e-postadress (dator) är det den Områdesansvariges ansvar att printa ut informationen och överlämna den till fastighetsägaren i fråga.

Hälsningar
Lasse Eriksson
Bitr. projektledare

26/1 2017:
Här kommer information om nuläget i Grytnäs Landsbygdsprojekt.
Som tidigare kommunicerats har Länsstyrelsen beviljat bredbandsbidrag så den punkten kan vi skriva OK på.

I fredags, den 20 januari 2017, var det absolut sista chans att teckna anslutningsavtal i grundomgången dvs de fastigheter som vi kommunicerat till ONE (vår huvudentreprenör).
Slutresultatet den 20/1 2017 blev 138 anslutningsavtal permanentboende och 10 icke permanentboende.
Vi nådde 78% anslutningsgrad för permanentboende så det är klart godkänt.

ONE startar nu arbetet med att ”rita kartan” för fibernätet och tar då fram den exakta kostnaden för hela projektet. Så det är bara att hålla tummarna för att pengarna räcker.

Om någon fastighet, permanent- eller icke permanentboende, vill hoppa på projektet nu så är det naturligtvis OK men varje påhoppare måste då utvärderas kostnadsmässigt så denna icke fördyrar hela projektet med risk för att omöjliggöra fiberprojektet.

Det är ännu för tidigt att kommunicera någon form av tidsplan men jag återkommer så fort jag har ny information.

Hälsningar
Lasse Eriksson
Bitr. projektledare

16/1 2017:
Nu är det absolut sista chans att ansluta sig till fiberprojektets grundomgång. Sista dag för inlämning av anslutningsavtal till Områdesansvarig är 20/1 2017.

20/12 Fiberprojektet drar igång!

Äntligen!

Efter en mycket lång väntan är nu till slut fiberprojektet på gång. Vi har fått OK från Länsstyrelsen vad gäller bredbandsstöd till de tre fiberprojekt i kommunen som ansökt om detta. Det är fiberprojekt i de tre ekonomiska föreningarna Grytnäs Landsbygdsfiber,  Brunnbäcks Fiber och Folkärna fiber.

Du kanske tycker att det dragit ut på tiden och det har det. Anledningen till detta är bl.a. att Länsstyrels-en haft massor av ansökningar för hela länet att gå igenom eftersom utbyggnaden av fiber i Dalarna och övriga Sverige går med en mycket hög intensitet för att nå målet som regeringen har inför 2020 (90% av Sveriges befolkning skall ha tillgång till höghastighetsbredband 2020).

Under hösten har upphandling av projektet skett (innan det kunde vi inte veta om det skulle gå ihop ekonomisk = bli av), kontrakt med entreprenören kommer att skrivas under februari 2017. Fram till dess pågår ett intensivt arbete med projektering och framtagande av tidplaner, vid detta arbete måste hän-syn tas till samtida, parallella projekt av andra parter så att vi kan samförlägga delar av vårt fibernät. Detta är en mycket viktig del i planeringen för att få ekonomin att gå ihop och dessa samförläggningar påverkar tidplanen. Planen för att genomföra ovan nämnda fiberprojekt kommer att spänna över tiden våren 2017 till hösten 2018. När planeringsarbetet är klart återkommer vi med mer information.

Vi behöver bli fler i projektet!
Den 20 januari 2017 är absolut sista datum för att ansluta sig till respektive förening för att bli medlem och därmed bli med i fiberprojektet till nuvarande betingelser. Efter att detta datum är passerat så  kommer helt andra kostnader att gälla för anslutning av fiber.

Berätta om fiberprojektet för grannar, släkt och vänner som bor inom området och som ännu inte är med i projektet! För de som ännu inte är med och vill veta mer kommer informationsmöten att hållas i början av januari (områdesansvarig har mer info!).

Välkommen med frågor eller din anmälan till områdesansvarig!

Hälsningar
Områdesansvariga, Grytnäs Landsbygdsfiber