Author Archives: admanv

E-postfaktura, e-faktura och Autogiro

7/9 kl. 18.00: Byggstartsmöte Bondbo/Forsbo/Stensbo/Nygården, Prästgatan 39 Avesta

2/5 2017 kl. 18.00: Byggstartsmöte för boende i Skräddarbo

Fiberprojektet – EU-bidrag!

Projektet i stort
Total har 437 fastigheter anslutits till Grytnäs Landsbygdsfibers fibernät.

  • I fas 1 (självfinansierande) anslöts totalt 196 fastigheter i områ
  • I fas 2 där bidrag har utgått från EU:s Landbygdsprogram (via Länsstyrelsen) har totalt 141 fastigheter anslutits.

EU-bidrag
Det beviljade EU-bidraget på ca 3,8 MKr har gjort att 141 fastighetr har unnat anslutas som annars varit omöjiga att nå med fibernätet.

 

16-06-23 Grytnäs Fas 2 – Bidrag beviljat!

Lite kort information så här inför midsommarfirandet.

Bidrag är klart och tilldelat föreningen! Vi får ca 3,9 miljoner av ett
projekt på ca 6,5 miljoner!

F.n. är det 135-140 fastigheter med i projektet, det skulle behöva tillkomma 4-5 fastigheter för att få till det riktigt bra. Har du några grannar eller bekanta som funderar hur de skall göra, försök att få dem att fatta ett beslut, för när projektet drar igång blir det dyrare att komma med!

Vi kommer under nästa vecka eller senast första veckan i juli att börja arbeta med att utföra en s.k. projektering (man tittar på hur man skall dra fibernätet i området). I övrigt så kommer det att hinna bli augusti och kanske även september innan allt förarbete (och byråkrati) är klart. En del grävning kommer förhoppningsvis att hinnas med i år, men såvitt jag kan bedöma kommer inga fastigheter att hinna kopplas in.

Jag återkommer med ytterligare info så snart jag kan.

Vill avsluta med att önska en riktigt skön och trevlig midsommar!

Tomas Svedberg
Projektledare